Jednota národov

Každá krajina by sa mala dobre starať o svojich občanov. Žijeme v spoločnosti a bratstve, nielen sami pre seba. Každý z nás je platným členom svojho štátu a má svoje práva aj povinnosti. Chodíme pravidelne k voľbám, aby sme si správne vybrali dobrého prezidenta alebo stranu vo vláde. Chceme sa podieľať na rozhodovaní a blahobytu v našom štáte a snažíme sa k tomu prispieť našou prácou a usilovnosťou. Preto by mali byť aj zákony na ochranu osobných údajov sto percentne rešpektované http://www.carpathianag.com/sk/ochrana-udajov-a-it/ všetkými platnými občanmi. Bohužiaľ nie vždy tomu tak je.

Uvedom si, s kým sa stýkaš

Je to veľmi citlivá problematika, ktorá sa rieši už dlhé roky. V dobe internetu a rôznych sociálnych sietí si často neuvedomujeme, že zdieľame niekedy veľa citlivé informácie aj s ľuďmi, ktorých vôbec nepoznáme a môžu nám ublížiť. A práve preto sú tu pravidlá, ktoré by sme mali dodržiavať. Niekedy si totiž môžeme ublížiť najviac aj my sami. Opatrnosti nie je nikdy nazvyš. Veď aj partnera pre život si starostlivo vyberáme. Tak by sme sa mali správať aj k svojim údajom a nebyť úplne otvorení ku všetkým.

Jednota národov
4.4 (88%)15